Taxes

Taxes i preus públics oficials aplicables a la matrícula del curs 2022-2023

 • Matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 275,00 euros taxa oficial + 30 euros serveis (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 288,90 euros taxa oficial + 30 euros serveis (*)

Repeticions

 • Segona matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 357,50 euros taxa oficial + 39 euros serveis (*)
 • Segona matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 375,60 euros taxa oficial +  39 euros serveis (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 495,00 euros taxa oficial + 54 euros serveis (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 520,05 euros taxa oficial + 54 euros serveis (*) 

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics.

Les bonificacions i exempcions s’apliquen també la taxa per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros (*).

(*) El preu per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021). Aquest preu està subjecte a recàrrecs addicionals en cas de repetició de curs; és adir, que l’import d’aquest preu es pot veure incrementat en cas d’aplicar-li els coeficients corresponents de repetició.

(preus fixats per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)

 • Cursos de 30 hores (2 hores setmanals durant 1 quadrimestre): 175,00 euros
 • Cursos de 60 hores (2 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 295,00 euros
 • Cursos de 90 hores (3 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 415,00 euros

Per a tots els cursos especials s’apliquen unes despeses de gestió (llibre de text exclòs) equivalent a 20 euros, que és obligatòria per a tot l’alumnat de cursos especials (inclòs l’alumnat amb bonificació o exempció de taxes).

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics. 

Tanmateix, les bonificacions i exempcions NO exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(*) Les despeses de gestió (exclòs el llibre de text) de 20 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021). Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

 • Curs d’estiu de 60 hores: 295 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012).
 • Curs d’estiu de 30 hores: 175 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012).

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics.

Tanmateix, les bonificacions i exempcions NO exclouen el pagament de la taxa complementària de despeses de gestió (exclòs el llibre de text) de 20 euros. (*)

(*) Les despeses de gestió i materials (exclòs el llibre de text) de 20 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021). Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

AJUTS I BEQUES

En cas de voler sol·licitar beca, podeu trobar la informació pertinent aquí: Beques

Beques i ajuts del programa PARLA3

El programa PARLA3 de terceres llengües inclou tres tipus d’ajuts per a l’acreditació i l’estudi de llengües estrangeres. Fes clic aquí al damunt per a més informació.

Ajuts a la mobilitat internacional del programa MOVINT

Per a alumnat universitari. Són ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic i a l’estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada. Feu clic aquí per a més informació.