Què puc fer si no he obtingut plaça a un curs ordinari a una EOI?

  1. Pots consultar la nostra oferta de cursos especials, per als quals encara està obert el període de preinscripció.
    1. Què són els cursos especials?
    2. Aplicatiu de preinscripció dels cursos especials.
  2. Pots consultar el web de les EOI que t’interessin al final de tot el procés per si ha quedat alguna plaça vacant; en aquest cas cada EOI penja una notícia amb les places, els criteris d’admissió i les instruccions de sol·licitud d’aquestes darreres places vacants.