Resultat del sorteig per als test de nivell de cursos ordinaris i de la prova d’ordenació anglès C1

Fem públiques les llistes de convocats per sorteig a la prova d’anivellament de cursos ordinaris 2018-2019 i dels convocats a la prova d’ordenació per al cursos d’anglès de nivell C1 d’anglès.

Només estan convocades al test d’anivellament aquelles persones que han estat seleccionades per sorteig per als tests de nivell de cursos ordinaris. Això ho veureu a l’aplicació on vau fer la preinscripció unificada dins el vostre espai personal.

Un cop confirmat que heu estat admesos al test d’anivellament, consulteu el dia i hora en què heu estat convocats per a la prova d’anivellament en els documents enllaçats més avall.

Llistes de convocats per sorteig a la prova d’anivellament de cursos ordinaris 2018-2019 i dels convocats a la prova d’ordenació per al cursos d’anglès de nivell C1 d’anglès