Les dates de la prova escrita per a l’obtenció dels certificats B1, B2 i C1 són:

C1 d’anglès: 22 de maig a les 15:30

CNI (B1) d’anglès: 1 de juny a les 15:30

CNI (B1) de francès: 6 de juny a les 15:30

CNI (B1) d’alemany: 7 de juny a les 15:30

CNA (B2) d’anglès: 12 de juny a les 15:30

CNA (B2) de francès: 19 de juny a les 15:30

El dia de la prova escrita us lliurarem la convocatòria per a la realització de la prova oral