Preinscripció per a la convocatòria lliure de juny de proves de certificat de B1, B2 i C1 (totes les llengües)

Convocatòria extraodinària lliure de proves de certificat de B1, B2 i C1 – Totes les llengües

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria lliure de proves per obtenir els certificats de diverses llengües:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

El termini d’inscripció és del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 demarç de 2017.

Les proves es realitzaran durant el mes de juny de 2017.

Per a més informació sobre el procés, feu clic aquí.