A continuació us informem del procés de preinscripció al cursos ordinaris de les escoles oficials d’idiomes i dels cursos especials ofertats a l’EOI Cornellà de Llobregat.

CURSOS ORDINARIS

La informació general sobre el procés de preinscripció al cursos ordinaris de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2017-2018 està en aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

La informació concreta sobre les vacants per a la preinscripció de setembre del curs 2017-2018 estarà penjada en aquesta pàginaa partir de dijous 27 de juliol: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/consulta-centre/

CURSOS ESPECIALS

La primera setmana de setembre es farà pública la oferta de cursos especials de l’EOI Cornellà de Llobregat, a la vegada que s’hi explicaran els procesos de preinscripció i matrícula.

Trobareu tota la informació aquí: https://eoicornella.cat/preinscripcio/