Els cursos especials d’anglès, francès, japonès i d’alemany que oferim al 2n quadrimestre són els següents:

a) Cursos de preparació de les proves de certificat B1, B2 i C1 d’anglès (s’hi pot accedir amb test de nivell o amb acreditació oficial de nivell). 

b) Incorporació a meitat de curs als següents cursos especials anuals d’anglès, francès i japonès iniciats a l’octubre de 2018 (no es faran tests d’anivellament. Cal presentar certificació de nivell: vegeu equivalències de certificats vàlids aquí.)

 • Descripció dels cursos
 • Requisits d’accés:
  • Accés sense test de nivell ni acreditació de nivell (però amb coneixements bàsics de l’idioma):
   • Introducció a l’anglès (A1)
   • Anglès per a viatjar (A1)
  • Accés amb acreditació de nivell oficial (no es fan tests de nivell)
   • Anglès per a viatjar (A2)
   • Actualització lingüística i conversa d’anglès (de nivells A2, B1, B2, C1):
   • Perfeccionament B2 d’anglès: Cap al C1
   • Perfeccionament C1 d’anglès: Cap al C2
   • Actualització lingüística i conversa de francès (de nivell C1)
   • Japonès mòduls 1, 2, 3 i 4
 • Horaris, calendari, preus dels cursos i informació de matrícula directa

Nota important: Aquesta oferta de places al febrer a aquests cursos especials resulta de les diverses vacants que s’han produït des de l’inici del curs als setembre de 2018 i durant el primer quatrimestre. Atès que el nou accés al curs en modalitat de 2n quatrimestre que s’oferta ara es fa a la meitat del curs, us informem que l’alumnat que s’incorpori a partir del febrer no pot optar a l’obtenció de certificats ni d’assistència ni d’aprofitament al final del curs (ja que per a obtenir-lo es requereix un mínim d’un 80% d’assistència a les hores totals del curs anual).

c) Perfeccionament de l’alemany B1+ (NOU!)