A l’EOI de Cornellà de Llobregat s’hi poden fer en aquest moment 2 tipologies de cursos ben diferenciats: cursos ordinaris i cursos especials. Feu un cop d’ull a la secció de Tipologia de cursos per esbrinar-ne la diferència.

 •   Cursos ordinaris d’anglès
  • nivell A1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell A2 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B2.1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B2.2 (en modalitat presencial anual)
  • nivell C1 (en modalitat presencial anual)
 • Cursos ordinaris de francès:
  • nivell A1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell A2 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B2.1 (en modalitat semipresencial* anual)
  • nivell B2.2 (en modalitat semipresencial* anual)
 • Cursos ordinaris d’alemany
  • nivell A1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell A2 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B2.1 (en modalitat presencial anual)
  • nivell B2.2 (en modalitat semipresencial* anual)
 • Cursos especials (tots en modalitat presencial)
  • anglès (de nivell A1 a nivell C1)
  • francès (nivells A2-B1 i B2-C1)
  • japonès (de nivell A1 a B1) 
  • català C2
 • Cursos especials d’estiu (tots en modalitat presencial)
  • anglès (de nivell A1 a nivell C1)
  • alemany (nivell A1)
  • francès (de nivell A1 a B1)
  • japonès (nivell A1) 

Si voleu ajuda a l’hora de triar el curs més adient, vegeu la presentació Quin curs he de fer? Proposta d’itineraris d’estudis a l’EOI Cornellà de Llobregat”.

Per a informació més específica sobre les diferents modalitats de cursos (ordinaris, especials, d’estiu, per a professorat…), us convidem a visitar la secció Cursos al nostre web on hi trobareu informació més detallada per a cada modalitat.

*Els cursos semipresencials tenen la mateixa càrrega lectiva total que la resta de cursos (130 h). Consten d’una sola sessió lectiva presencial a la setmana (2 hores i 30 minuts), més una encàrrec de feina setmanal (de 2 hores i 30 min més), una modalitat que permet a l’alumnat combinar més fàcilment la vida personal, familiar, professional o els estudis amb les classes a l’EOI pel fet d’haver de venir només un dia a la setmana a classe. L’encàrrec de feina que complementa la sessió presencial consisteix en un seguit d’activitats telemàtiques programades i tutoritzades que l’alumnat realitzarà per complementar les activitats fetes presencialment.  Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats i tasques guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i en horari lliure.

[/fusion_text]