Justificació de faltes de menors d’edat

De manera general, a les EOI no es poden justificar les faltes, tot i que sí que agraïm que l’alumnat previngui o s’excusi davant el professorat en cas d’absència o retard.

Tot i això, l’alumnat menor d’edat, en aquest cas la família o tutors legals responsables, han de justificar les faltes i/o retards al professor mitjançant aquest formulari  📩​ .