Horaris

Els horaris de l’EOI de Cornellà de Llobregat són exclusivament de tarda i amb una diversa varietat d’horaris (depenent del tipus de curs que feu) però en tot cas sempre dins la franja que va de 16 h a les 21 h de dilluns a dijous.

HORARIS 2022/2023

D’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà i amb la normativa vigent, els cursos ordinaris de l’EOI de Cornellà de Llobregat tots els cursos tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge.

Les sessions de classe de tots els cursos ordinaris seran de 135 minuts, dos dies a la setmana (a l’excepció dels cursos en modalitat semipresencial, que consten d’un sol dia presencial).

L’escola ofereix la majoria dels seus cursos en format presencial però també alguns dels seus cursos ordinaris en format semipresencial (vegeu en quins nivells i en quins idiomes s’oferten cursos presencials i semipresencials a Tipologies de cursos).

La resta d’activitats s’organitzaran en horari no fix (no necessàriament corresponents als dies habituals de classe) i seran avisades amb la màxima antelació i en la mesura que sigui possible a principi de curs. És a dir que es podran allargar sessions fins als 150 minuts i es podran utilitzar divendres per a realitzar aquestes activitats o bé si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar durant el curs.

HORARIS CURSOS ORDINARIS 2022/2023

Feu clic aquí per a veure els horaris dels cursos especials ofertats per al curs 2022-2023:

HORARIS CURSOS ESPECIALS

Si ja sabeu quin curs especial us interessa, podeu procedir a l’apartat de Preinscripció.


Nota*: L’EOI de Cornellà es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns en els diferents horaris exposats en aquesta secció del web.

Nota **: En cas que s’hagi de recuperar alguna sessió anu·lada per causes diverses durant el curs, alguns divendres també podrien ser utuilitzats com a dies lectius de recuperació a aquest efecte.

Feu clic aquí per a veure els horaris dels cursos d’estiu ofertats per al curs 2020/2021.