Formació per al professorat

Aquest curs no està en l’oferta aquest proper curs 2021-2022

Aquest curs s’adreça a professors i professores que imparteixin o vulguin impartir àrees o assignatures en llengua anglesa, ja sigui en el marc de programes AICLE com en les àrees de llengua estrangera, en centres tant de titularitat pública com privada i en totes les etapes educatives.

L’objectiu del curs és doble: d’una banda, l’adquisició o perfeccionament de l’anglès i el treball de la destresa oral en general i, de l’altra, el treball de les estratègies lingüístiques, transversals a totes les àrees, necessàries per a la impartició de docència en una llengua estrangera.

Preu del curs: 199,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)

Nota: Els centres amb pla d’autonomia, PELE, PILE i GEP poden utilitzar part de la dotació econòmica del projecte per a sufragar la formació del professorat participant.

  • Idioma: anglès
  • Nivell: avançat (nivell B2-C1 del MECR)
  • Horari: 2 hores setmanals
  • Inici: octubre i febrer
  • Durada: 30 hores en 15 sessions de 2 hores cadascuna
  • Professorat: per determinar
  • Accés: test d’anivellament, certificació oficial de cursos ordinaris o d’estiu de qualsevol EOI de nivell B2, o bé certificacions oficials de qualsevol universitat catalana o estrangera de nivell B2.
  • Aquest curs està reconegut com a activitat de formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Per a preinscriure’s al curs AICLE, consulteu el nostre menú de preinscripció i trieu l’opció “Preinscripció als cursos especials”.

La majoria dels nostres cursos són reconeguts com a activitats de formació permanent pel Departament d’Ensenyament, excepte els cursos de nivell bàsic d’anglès, els cursos de Preparació del B1, B2 i C1 i els cursos de rus i japonès.

Si heu estat APTE al final del curs i disposeu del certificat,  podeu presentar el certificat d’aprofitament per registre adreçat a la Àrea de Formació en Llengües i Ajuts a la Formació del Departament d’Ensenyament perquè mirin si us el poden acceptar i incloure al vostre registre XTEC.

Per a consultar les diferents convocatòries de formació a les EOI per al professorat consulteu la web de l’XTEC, la secció genèrica de formació.

Novetat: l’antic pla PIA ha desaparegut i a patir d’ara tot el professorat interessat s’haurà d’acollir al PIA+.

Per als cursos del Pla de l’Impuls de l’Anglès PIA + per a professorat, feu clic aquí. 

Per a deixar-nos les vostres dades si actualment ja esteu fent un curs ordinari amb nosaltres i voleu optar al programa PIA +, feu clic aquí