Tipus de cursos

Abans de preinscriure’t a l’EOI, et cal saber que oferim 2 tipus de cursos: els cursos ordinaris i els cursos especials (especials anuals i especials d’estiu). Són 2 tipologies prou diferenciades i responen a perfils d’alumnat diferent: el que vol córrer més, el qui no té gaire temps durant la setmana, el qui sempre vol més feina, el qui estudia pel gust d’aprendre una llengua al seu ritme…

Et convidem a llegir amb un cop d’ull les Diferències entre cursos ordinaris i cursos especials o a consultar amb deteniment els apartats de més avall on s’especifica més informació rellevant per tal que vegis clarament quina de les 2 classes de  cursos et convé més o, fins i tot, per veure si et podria interessar compaginar diversos cursos a la vegada d’una tipologia i d’una altra.

Els ensenyaments ordinaris són els cursos amb més demanda a les EOI catalanes:

 • S’hi treballen totes les destreses: la comprensió i l’expressió orals, la comprensió i l’expressió escrites, la interacció i la mediació.
 • Són cursos amb una carrega lectiva important i també demanen treball a casa (130 hores lectives presencials totals, a més del treball individual autònom fora de l’aula on s’hi inclouen activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge, d’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà).
 • Són els cursos que normalment tothom vol fer perquè et permeten avançar de curs en curs, nivell a nivell, i perquè condueixen a titulacions oficials homologades internacionalment.

REQUISITS

 • Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen).
 • A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

MODALITATS DE CURSOS

A l’EOI de Cornellà hi trobareu:

 • cursos anuals presencials: la majoria dels cursos a l’escola són presencials: dos dies lectius presencials per setmana.
 • cursos anuals semipresencials: Els cursos semipresencials tenen la mateixa càrrega lectiva total que la resta de cursos (130 h). Consten d’una sola sessió lectiva presencial a la setmana (2 hores i 30 minuts), més una encàrrec de feina setmanal (de 2 hores i 30 min més), una modalitat que permet a l’alumnat combinar més fàcilment la vida personal, familiar, professional o els estudis amb les classes a l’EOI pel fet d’haver de venir només un dia a la setmana a classe. L’encàrrec de feina que complementa la sessió presencial consisteix en un seguit d’activitats telemàtiques programades i tutoritzades que l’alumnat realitzarà per complementar les activitats fetes presencialment. Les hores no presencials NO seran fetes per videoconferència sinó que consten d’activitats i tasques guiades pel professorat que l’alumnat farà de manera autònoma i en horari lliure.

CALENDARI DELS CURSOS ORDINARIS

 • Cursos ordinaris anuals (presencials i semipresencials): de setembre a juny.

L’escola informarà l’alumnat del calendari escolar específic a l’inici del curs, així com també de les activitats que es puguin organitzar en horari no fix, que seran avisades amb la màxima antel·lació i en la mesura que sigui possible al principi del curs.

Es podran utilitzar divendres si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar o per a realitzar alguna activitat que no es pugui dur a terme dins l’horari fix del curs.

HORARI DELS CURSOS ORDINARIS

Tots les cursos de l’EOI de Cornellà són en horari de tarda-vespre en dues franges possibles: de 16 h a 18:30 h o de 18:30 h a 21 h.

 • Cursos ordinaris anuals : cursos amb sessions de 2 hores i 30 minuts, dos dies lectius presencials per setmana setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
 • Cursos anuals semipresencials: cursos amb una sola sessió presencial de 2 hores i 30 minuts + treball telemàtic individual autònom (equivalent a 2 hores i 30 minuts de feina).

A l’EOI de Cornellà entenem que l’assistència a classe és bàsica per a l’aprofitament del curs i és per això que tots els nostres cursos requereixen una assistència mínima del 80%, així com la realització de les tasques encomanades pel professorat. En cas que no pugueu satisfer aquest requisit per incompatibilitats horàries, sapigueu que existeixen modalitats semipresencials o completament a distància (vegeu EOI a distància). És important escollir la modalitat més adient a les vostres necessitats i disponibilitat.

Feu clic aquí al damunt per accedir als horaris específics dels diferents cursos ordinaris: horaris dels cursos ordinaris.

CERTIFICACIÓ

En superar els cursos d’A2, B1, B2.2, C1 i C2 s’obtenen les titulacions oficials de nivell bàsic (A2 en la terminologia europea), nivell Intermedi (B1 i B2) i nivell Avançat (C1 i C2).


EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Feu clic aquí al damunt per accedir a tota la informació relacionada amb com apuntar-se a un curs ordinari: procés de preinscripció.

Aquesta modalitat de cursos és l’oferta educativa complementària i paral·lela als estudis ordinaris, una oferta dissenyada i gestionada per l’escola mateixa d’acord amb la demanda del públic a qui dóna servei l’escola i autoritzada pel Departament d’Ensenyament .

Els cursos especials us poden ser d’interès perquè:

 • Són cursos més lleugers que els ordinaris. Estan pensat per a gent que no pot comprometre’s amb el volum de feina que suposen els ordinaris; i també per als qui tenen una disponibilitat de temps més limitada.
 • Són cursos per: 
   • iniciar-se en un idioma nou a un ritme més tranquil;
   • fer un manteniment del nivell de llengua que l’estudiant ja té o per treballar alguna habilitat en concret (expressió oral, comprensió oral, bàsicament), o bé
   • preparar-se per a proves lliures de certificat oficial.
 • No condueixen a certificats oficials (per això són perfectes per a gent que no necessita una certificació, sinó a qui només els interessa aprendre, recuperar, mantenir…).

REQUISITS

Requisit d’edat: Tenir 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen). 

MODALITATS DE CURSOS

Dependent del curs que us interessi, a l’EOI de Cornellà hi trobareu:

 • cursos de 30 h, 60 h, 75 h i 90 h.
 • cursos anuals o quadrimestrals
 • cursos d’un o dos dies per setmana.
 • cursos amb sessions d’1,5 hores, 2 hores o 3 hores.
 • Durada diversa segons el curs: 30 h, 60 h, 75 h, 90 h totals.
 • Horaris diversos segons el curs: 1,5 hores (2 dies/setmana), 2 hores (1 dia/setmana) o 3 hores (1 dia/setmana).
 • Anuals (d’octubre a mitjan maig) o bé quatrimetrals (octubre-gener / febrer- maig).

OFERTA DE CURSOS ESPECIALS

Feu clic aquí per a l’oferta específica de cursos especials per a aquest curs acadèmic, on també hi trobareu altra informació rellevant: oferta de cursos, horaris, calendari i preus dels cursos especials.

CONTINGUT DELS CURSOS ESPECIALS

Atesa la varietat i la diversa tipologia de cursos especials que ofereix l’EOI de Cornellà, us convidem a descobrir els continguts dels cursos que us interessin: descripció, continguts i requisit d’accés de cada curs.

CERTIFICACIÓ

En finalitzar aquests cursos es rep una certificació expedida per l’EOI d’haver cursat i aprofitat la formació. Per a rebre aquesta certificació es requereix una assistència mínima del 80%. En alguns casos, aquesta certificació permet l’exempció del test de nivell per a accedir als cursos ordinaris.

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Per a aquesta modalitat de cursos, atès que són dissenyat i gestionats per l’escola mateixa, no hi ha sortejos, llistes d’espera ni cues…

La preinscripció als cursos especials es duu a terme telemàticament en aquest mateix web: aplicatiu de preinscripció als cursos especials.


Nota per a estudiants universitaris: algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a la gestió acadèmica de la vostra facultat.

Nota per al professorat: el Departament d’Ensenyament reconeix com a crèdits de formació alguns dels nostres cursos. Per a més informació, vegeu la secció Formació per al professorat.

Informació important: Només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.

Durant el mes de juliol l’EOI de Cornellà de Llobregat ofereix cursos intensius d’anglès, francès, alemany i japonès.

 • TIPUS DE CURSOS: cursos intensius presencials
 • DURADA: tres setmanes, del 4 al 22 de juliol de 2022 de dilluns a divendres (matí)  
 •  NOMBRE D’HORES: 60 hores (matí) 
 • HORARI:
  • torn de matí: 10:00 – 14:00
 • EDAT: Cursos a partir de 14 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en què l’alumnat es matricula.
 • PREUS: (regulats segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)
  • 60 h = 295 euros + 20 euros taxa de gestió
  • Bonificacions i exempcions: Existeixen bonificacions i exempcions aplicables a aquestes taxes. Per poder gaudir-ne, es requerirà la presentació de la documentació pertinent al moment de matricular-vos. 
 • NOMBRE D’ALUMNES: mínim 15 i màxim 25
 • PREINSCRIPCIÓ: La preinscripció per als cursos intensius de juliol es fa a partir de la seva publicació i fins a la data d’inici dels cursos o fins a esgotar-ne les places.

A l’apartat de cursos d’estiu de la pàgina general de preinscripció  hi trobareu tota l’oferta actual i podreu procedir al preinscriure-vos-hi.


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

 • L’escola es reserva el dret a canviar l’horari per motius de gestió imperatius o fins i tot cancel·lar un curs si aquest no arriba al mínim de persones matriculades. En aquest cas, ens posaríem en conacte amb vosaltres per a plantejar-vos una alternativa o bé la devolució de les taxes. Així doncs, només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.
 • Les places s’adjudiquen en ordre de formalització de la matrícula.
 • En cas que ja no hi hagi vacants per a un curs, podeu deixar les vostres dades a la llista d’espera i us contactarem si hi ha vacants.
 • Els cursos d’estiu NO donen dret a plaça per als cursos ordinaris anuals. Per accedir als cursos ordinaris anuals cal fer la preinscripció telemàtica al nostre web del 31 d’agost al 3 de setembre. 
 • El certificat d’aprofitament dels curso d’estiu de menys de 60 hores NO eximeix de fer test d’anivellament al setembre per als cursos ordinaris.
 • Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats).
 • Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar-nos mitjançant l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat .