El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

El termini d’inscripció és del 21 de novembre (a partir de les 9 h) al 25 de novembre de 2016.

Les proves es realitzaran al principi de febrer de 2017.

Per a més informació sobre el procés, feu clic aquí.