Taxes

Taxes i preus públics oficials aplicables a la matrícula del curs 2019-2020

 • Matrícula per a cursos ordinaris 1r, 2n i C1: 275,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris 3r, 4t i 5è: 286,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris flexibilitzats d’alemany (1r A, 1r B, 2n A i 2n B): per cada bloc 137,50 euros taxa oficial + 15 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris flexibilitzats d’alemany (3r A i 3rB): per cada bloc 143 euros taxa oficial + 15 euros taxa de serveis d’escola (*)

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

Repeticions

 • Segona matrícula per a cursos ordinaris 1r, 2n i C1: 357,50,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Segona matrícula per a cursos ordinaris 3r, 4t i 5è: 371,80 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris 1r, 2n i C1: 495 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris 3r, 4t i 5è: 514,80 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(preus fixats per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)(Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).

 • Cursos de 30 hores (2 hores setmanals durant 1 quadrimestre): 158,80 euros
 • Cursos de 60 hores (2 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 266,80 euros
 • Cursos de 90 hores (3 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 374,80 euros

Curs monogràfic: Perfeccionament lingüístic i conversa per al professorat AICLE i per al professorat d’anglès d’educació infantil i primària i d’educació secundària.

 • Preu del curs: 199,80 euros

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

 • Curs d’estiu de 80 hores: 338,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012. Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).
 • Curs d’estiu de 40 hores: 194,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012. Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros (o 15 euros, en el cas dels cursos flexibilitzats) ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.


Ajuts i beques per a l’estudi de llengües estrangeres

Consulteu el menú Matrícula/Beques i ajuts per a més informació a aquest respecte.