Taxes

Taxes i preus públics oficials aplicables a la matrícula del curs 2020-2021

 • Matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 275,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 286,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris flexibilitzats d’alemany (A1A, A1B, A2A i A2B): per cada bloc 137,50 euros taxa oficial + 15 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris flexibilitzats d’alemany (B1A i B1B): per cada bloc 143 euros taxa oficial + 15 euros taxa de serveis d’escola (*)

Excepcionalment per a la matrícula 20/21 d’antic alumnat, la matrícula de l’alumnat No apte i No presentat, tant dels cursos anuals com dels quadrimestrals i flexibilitzats del segon quadrimestre, del curs 2019-2020 és la següent:

  • L’alumnat que ha de fer segona matrícula, és a dir, els que repeteixen per primer cop, podran fer la matrícula a partir de les 9:00 d’avui i pagaran l’import de la taxa o preu públic sense penalització per repetició.
  • L’alumnat que ha de fer tercera matrícula, és a dir, els que repeteixen per segon cop, podran fer la matrícula a partir de les 9:00 d’avui sense haver de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la primera repetició, aplicant un factor 1.3 a la quota de la matrícula.
  • L’alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d’aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l’hagi autoritzada.

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

Bonificacions i exempcions addicionals.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros (o 15 euros, en el cas dels cursos flexibilitzats) ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat.

Repeticions

 • Segona matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 357,50,00 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Segona matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 371,80 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 495 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 514,80 euros taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(preus fixats per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)(Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).

 • Cursos de 30 hores (2 hores setmanals durant 1 quadrimestre): 158,80 euros
 • Cursos de 60 hores (2 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 266,80 euros
 • Cursos de 90 hores (3 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 374,80 euros

Curs monogràfic: Perfeccionament lingüístic i conversa per al professorat AICLE i per al professorat d’anglès d’educació infantil i primària i d’educació secundària.

 • Preu del curs: 199,80 euros

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

Bonificacions i exempcions addicionals.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros (o 15 euros, en el cas dels cursos flexibilitzats) ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat.

 • Curs d’estiu de 80 hores: 338,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012. Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).
 • Curs d’estiu de 40 hores: 194,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012. Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

Bonificacions i exempcions addicionals.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros (o 15 euros, en el cas dels cursos flexibilitzats) ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros (o 15 euros, en el cas dels cursos flexibilitzats) ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.


Ajuts i beques per a l’estudi de llengües estrangeres

Consulteu el menú Matrícula/Beques i ajuts per a més informació a aquest respecte.