Taxes

Taxes i preus públics oficials aplicables a la matrícula del curs 2021-2022

 • Matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 305,00 euros taxa oficial + serveis (*)
 • Matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 316,00 euros taxa oficial + serveis (*)

Repeticions

 • Segona matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 387,50,00 euros taxa oficial + serveis (*)
 • Segona matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 401,80 euros taxa oficial + serveis (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris A1, A2 i C1: 525 euros taxa oficial + serveis (*)
 • Tercera matrícula per a cursos ordinaris B1, B2.1 i B2.2: 544,80 euros taxa oficial + serveis (*)

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics. Consulteu també les bonificacions i exempcions generals que figuen en el mateix enllaç més amunt.

Tanmateix, les bonificacions i exempcions s’apliquen només sobre la taxa oficial i no eximeixen del pagament de la taxa per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros (*)

(*) El preu per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021).

(preus fixats per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)(Taxa per serveis d’escola de 30 euros ja inclosa).

 • Cursos de 30 hores (2 hores setmanals durant 1 quadrimestre): 158,80 euros
 • Cursos de 60 hores (2 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 266,80 euros
 • Cursos de 90 hores (3 hores setmanals de setembre a finals de maig aprox): 374,80 euros

Curs monogràfic: Perfeccionament lingüístic i conversa per al professorat AICLE i per al professorat d’anglès d’educació infantil i primària i d’educació secundària.

 • Preu del curs: 199,80 euros

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics. Consulteu també les bonificacions i exempcions generals que figuren en el mateix enllaç més amunt.

Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(*) El preu per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021).

 • Curs d’estiu de 60 hores: 295 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012).
 • Curs d’estiu de 30 hores: 175 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012).

Bonificacions i exempcions

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a les taxes i preus públics. Consulteu també les bonificacions i exempcions generals que figuren en el mateix enllaç més amunt.

Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(*) El preu per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021).

Consulteu aquí les condicions de les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Consulteu també les bonificacions i exempcions generals que figuen en el mateix enllaç més amunt.

Tanmateix, les bonificacions i exempcions exclouen el pagament de la taxa complementària per serveis d’escola. (*)

(*) El preu per serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics d’ensenyament de 30 euros ha estat aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament i es recull a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre de l’EOI de Cornellà de Llobregat i està regulat per l’Ordre EDU/155/2020 (modificada per l’Ordre EDU/114/2021).

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.


Ajuts i beques per a l’estudi de llengües estrangeres

Consulteu el menú Matrícula/Beques i ajuts per a més informació a aquest respecte.