Qualificacions i expedients

Alumnat de cursos ordinaris i especials de l’EOI de Cornellà de LLobregat (accés aquí)

Per a accedir als vostres resultats, us cal escriure un USUARI i una CONTRASENYA.

L’usuari que heu d’utilitzar és la vostra data de naixement amb el format dd/mm/aaaa
La contrasenya serà sempre el vostre DNI sense la lletra.

El primer cop que hi accediu, podreu fer-ho amb aquestes dues dades, i el sistema us demanarà que creeu una contrasenya personal. En els següents accesos haureu d’introduir les dues dades anteriors, que no canvien, més la vostra contrasenya personal.

Les qualificacions estaran disponibles:

  • Cursos ordinaris: a partir del 25 de juny
  • Cursos especials: a partir del 25 de juny

Feu clic aquí al damunt per accedir a la consulta de resultats

Alumnat lliure (accés aquí)

Feu clic aquí al damunt per accedir a la consulta de resultats