Preinscripció

Preinscripció per a les diferents modalitats de cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA (actualment tancat fins setembre de 2019).

La preinscripció per als estudis ordinaris de les EOI es fa telemàticament en els períodes següents:

 • Cursos ordinaris d’anglès, de francès i alemany: entre el 2 (a partir de les 9 h) i el 5 de setembre de 2019 (fins a les 15 h).


La informació general sobre el procés de preinscripció al cursos ordinaris de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2018-2019 està en aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

Requisit d’edat: Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen). A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.


Més informació sobre el procés de preinscripció als cursos ordinaris a les EOI de Catalunya

El procés de preinscripció als cursos ordinaris de les EOI de Catalunya és un procés unificat per a totes les EOI catalanes. L’assignació de places es fa mitjançant un sorteig públic que duu a terme el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Abans de fer la preinscripció és important llegir totes les instruccions que hi ha a la pàgina de l’aplicatiu de preinscripció i tenir molt presents els terminis, els dies en què us caldrà consultar l’aplicatiu per saber si heu estat admesos per a fer el test d’anivellament o per saber si heu obtingut plaça i el dia i hora que us ha estat assignat per formalitzar la matrícula telemàtica. L’escola no us contactarà directament, haureu de consultar l’aplicatiu els dies marcats i el web per a veure les assignacions i convocatòries. No presentar-se el dia i hora assignats implica la pèrdua del dret a fer test d’anivellament.

L’escola gestionarà la matricula telemàtica en els dies previstos en el calendari marcat pel Departament d’Educació; en cas que restin vacants, aquestes s’assignaran a les persones que hagin estat seleccionades també per sorteig per a formar part de les llistes d’espera i que també es matricularan telemàticament. Si, tot i això, segueixen restant vacants, l’escola podrà convocar un nou període de preinscripció per a aquestes vacants amb criteris establerts per la pròpia escola i recollits a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, aprovades per Consell Escolar. Aquesta convocatòria es publicarà al web de l’escola a la secció de notícies i s’hi explicitaran les vacants, els criteris de prioritat i les instruccions de sol·licitud.

En cas de necessitar ajuda, podeu dirigir-vos a la secretaria de qualsevol EOI (cal mirar els horaris de secretaria de cada escola).

Preinscripció als cursos ordinaris de A1 a C1:

Nota: si teniu dubtes o incidències amb la preinscripció telemàtica podeu fer-nos un correu electrònic a info@eoicornella.cat.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció per als cursos especials es fa en els períodes següents:

 • Per als cursos especials anuals: a partir del 2 de setembre i fins a esgotar places 
 • Per als cursos especials de 2n quadrimestre: a partir de mitjan gener. 

A continuació trobareu explicat el procés de preinscripció per als cursos especials i l’aplicatiu de preinscripció al final d’aquesta secció. Llegiu amb atenció tota la informació a continuació si us plau.

 • Consulteu a “Informació general sobre els cursos especials“: l’oferta de cursos especials per al curs acadèmic actual, les seves característiques, els horaris, els preus… i trieu el curs que us interessa.
 • Us cal fer test de nivell?

SÍ QUE US CAL FER UN TEST: si teniu certs coneixements de l’idioma però no sabeu exactament en quin nivell esteu, us cal un test d’anivellament, tot i que les nocions que en tingueu siguin poques; per bàsics que siguin els vostres coneixements, cal fer una prova per determinar quin curs és el curs més adient per a vosaltres. La prova consisteix a:

 • Test de preguntes d’opció múltiple que avalua l’ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d’anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell. Aquesta part es fa en línia.
 • Redacció (expressió escrita). Aquesta part es fa en línia.
 • Entrevista breu (expressió oral). Aquesta part es fa presencialment a l’escola. Per fer l’entrevista oral cal identificar-se amb el DNI.

Un cop fetes les dues primeres parts en línia, l’aplicatiu de preinscripció us oferirà  les dates disponibles per venir a l’escola a fer l’entrevista oral. El dia de la prova oral, una vegada completat el test d’anivellament, haureu de formalitzar el pagament del curs i ja estareu matriculats.

Per accedir a l’aplicatiu de preinscripció amb test d’anivellament feu clic aquí al damunt.


NO US CAL FER EL TEST  D’ANIVELLAMENT:

 • si comenceu un idioma des de zero (Introducció a l’anglès, rus i japonès mòdul 1).
 • si teniu un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs ordinari expedit per qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.
 • si teniu un certificat o certificació de curs intensiu d’estiu amb qualificació d’apte de qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.
 • si teniu un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs especial expedit per l’EOI de Cornellà. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.
 • si teniu un certificat o certificació d’idioma de qualsevol universitat catalana. Només són vÀlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.
 • si teniu un certificat dels que hi ha a la taula següent. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior. (vegeu l’apartat Exempcions al final de la pàgina).

Atenció: no són vàlids els certificats d’escoles d’idiomes i acadèmies privades. Si no trobeu el vostre cas especificat més amunt o teniu algun dubte sobre el certificat que teniu, contacteu-nos a info@eoicornella.cat per assessorar-vos.

En cas que disposeu d’algun d’aquests documents que us eximeixen de fer el test d’anivellament, podreu procedir a la preinscripció i matrícula directa del curs.

Per procedir a l’aplicatiu de preinscripció sense test d’anivellament i amb matrícula directa,  feu clic aquí al damunt.


Alumnes actuals de l’EOI de Cornellà i antics alumnes del curs passat: Per acord del Consell Escolar es reservarà un nombre de places per als alumnes actuals d’altres cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat i els exalumnes de l’estiu i curs escolar immediatament anteriors a l’actual.

Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos anteriors estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat.


En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la secretaria de la nostra escola (consulteu-ne els horaris al nostre web) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: info@eoicornella.cat.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  (matrícula tancada) 

A continuació trobareu explicat el procés de preinscripció i matrícula per als cursos d’estiu. Llegiu amb atenció tota la informació a continuació si us plau.

 • Consulteu l’oferta de cursos d’estiu més i trieu l’idioma i el curs que us interessa.

Feu clic aquí al damunt per desplegar l’oferta

 • Us cal fer test de nivell? Feu clic aquí al damunt per saber si heu de fer o no el test de nivell abans de matricular-vos.
 • Continueu el procés de preinscripció d’acord amb la vostra situació:
  • Si no sabeu quin nivell teniu: Accés al test d’anivellament
  • Si sou alumne/a actual, comenceu un idioma des de zero o disposeu d’un certificat: Accés a la preinscripció i matrícula directa sense test d’anivellament 

En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció, el test d’anivellament o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la consergeria de la nostra escola (de dilluns a dijous entre les 15:00 h i les 21:00 h i divendres de 10 h a 14 h ) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: administracio@eoicornella.cat.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

El professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats poden sol.licitar un ajut per a participar en un programa per a millorar la seva competència comunicativa en llengua estrangera.

Podeu consultar les condicions i tràmits a realitzar aquí