Preinscripció

Preinscripció per a les diferents modalitats de cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat

La preinscripció per als estudis ordinaris de les EOI es fa telemàticament en els períodes següents:

 • Cursos ordinaris anuals d’anglès i de francès: entre el 3 (a partir de les 9 h) i el 6 de setembre de 2018 (fins a les 15 h). *** Període de preinscripció oficial actualment tancat ***
 • Cursos ordinaris quadrimestrals d’alemany: entre el 3 (a partir de les 9 h) i el 6 de setembre de 2018 (fins a les 15 h). *** Període de preinscripció oficial actualment tancat *** 

La informació general sobre el procés de preinscripció al cursos ordinaris de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2018-2019 està en aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

Requisit d’edat: Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen). A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.


Més informació sobre el procés de preinscripció als cursos ordinaris a les EOI de Catalunya

El procés de preinscripció als cursos ordinaris de les EOI de Catalunya és un procés unificat per a totes les EOI catalanes. L’assignació de places es fa mitjançant un sorteig públic que duu a terme el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Abans de fer la preinscripció és important llegir totes les instruccions que hi ha a la pàgina de l’aplicatiu de preinscripció i tenir molt presents els terminis, els dies en què us caldrà consultar l’aplicatiu per saber si heu estat admesos per a fer el test d’anivellament o per saber si heu obtingut plaça i el dia i hora que us ha estat assignat per formalitzar presencialment la matrícula si heu obtingut plaça. L’escola no us contactarà directament, haureu de consultar l’aplicatiu els dies marcats i el web per a veure les assignacions i convocatòries. No presentar-se el dia i hora assignats implica la pèrdua del dret a fer test d’anivellament i/o la pèrdua de la plaça obtinguda.

L’escola matricularà en els dies previstos en el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament les persones que hagin obtingut plaça per sorteig; en cas que restin vacants, aquestes s’assignaran a les persones que hagin estat seleccionades també per sorteig per a formar part de les llistes d’espera. Si, tot i això, segueixen restant vacants, l’escola podrà convocar un nou període de preinscripció per a aquestes vacants amb criteris establerts per la pròpia escola i recollits a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, aprovades per Consell Escolar. Aquesta convocatòria es publicarà al web de l’escola a la secció de notícies i s’hi explicitaran les vacants, els criteris de prioritat i les instruccions de sol·licitud.

En cas de necessitar ajuda, podeu dirigir-vos a la secretaria de qualsevol EOI (cal mirar els horaris de secretaria de cada escola).

Preinscripció als cursos ordinaris de 1r a 5è curs:

Preinscripció al curs ordinari de perfeccionament de nivell C1: 

Nota: si teniu dubtes o incidències amb la preinscripció telemàtica podeu fer-nos un correu electrònic a info@eoicornella.cat.

La preinscripció per als cursos especials es fa en els períodes següents:

 • Per als cursos especials anuals: a partir del de setembre i fins a esgotar places
 • Per als cursos especials de 2n quadrimestre: a partir de mitjan gener. Període de preinscripció actualment TANCAT

Requisit d’edat: Tenir 14 anys (o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en què es matriculen).

Als enllaços següents trobareu tota la informació que us cal saber sobre els nostres cursos especials (informació pendent d’actualitzar a partir de setembre de 2018):

En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció telemàtica o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la secretaria de la nostra escola (consulteu-ne els horaris al nostre web) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: info@eoicornella.cat.

Test d’anivellament

Si comencem a estudiar un idioma des de zero, òbviament no cal fer cap test d’anivellament. Però si ja tenim coneixements de l’idioma que volem estudiar, per bàsics que siguin, cal  fer test de nivell, que té l’objectiu de determinar a quin curs s’ha de matricular una persona que ja té coneixements de la llengua.

La prova consisteix a:

 • Recollir informació sobre l’aprenentatge que s’ha fet, mitjançant un breu qüestionari.
 • Fer una prova de llengua que consta de:
  • Test de preguntes d’opció múltiple que avalua l’ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d’anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.
  • Redacció (expressió escrita).
  • Entrevista breu (expressió oral)

L’aplicatiu de preinscripció us oferirà  les dates disponibles per venir a l’escola a fer el test d’anivellament i l’entrevista oral a l’escola. Una vegada acabeu el test, haureu de formalitzar el pagament del curs.

Per fer l’entrevista oral cal identificar-se amb el DNI.

Exempcions del test d’anivellament

No cal fer el test d’anivellament si us trobeu en algun d’aquests casos. Si no trobeu el vostre cas especificat més avall, contacteu-nos a info@eoicornella.cat per assessorar-vos.

a) d’un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs ordinari expedit per qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

b) d’un certificat o certificació de curs intensiu d’estiu amb qualificació d’apte de qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

c) d’un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs especial expedit per l’EOI de Cornellà. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

d) d’un certificat o certificació d’idioma de qualsevol universitat catalana. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

e) d’un certificat dels que hi ha a la taula següent. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior. (vegeu l’apartat Exempcions al final de la pàgina).

Alumnes actuals de l’EOI de Cornellà i antics alumnes del curs passat: Per acord del Consell Escolar es reservarà un nombre de places per als alumnes actuals d’altres cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat i els exalumnes de l’estiu i curs escolar immediatament anteriors a l’actual.

Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos anteriors estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat.

PROCÉS DE PREINSCRICPIÓ I MATRÍCULA

A continuació trobareu explicat el procés de preinscripció i matrícula per als cursos d’estiu i l’aplicatiu de preinscripció al final de la pàgina. Llegiu amb atenció tota la informació a continuació si us plau.

 • Consulteu l’oferta de cursos d’estiu més i trieu l’idioma i el curs que us interessa.
 • Us cal fer test de nivell?
  • SÍ QUE US CAL FER UN TEST: si teniu certs coneixements de l’idioma però no sabeu exactament en quin nivell esteu, us cal un test d’anivellament, tot i que les nocions que en tingueu siguin poques; per bàsics que siguin els vostres coneixements, cal fer una prova per determinar quin curs és el curs més adient per a vosaltres. La prova consisteix a:
    • Test de preguntes d’opció múltiple que avalua l’ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d’anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell. Aquesta part es fa en línia.
    • Redacció (expressió escrita). Aquesta part es fa en línia.
    • Entrevista breu (expressió oral). Aquesta part es fa presencialment a l’escola. Per fer l’entrevista oral cal identificar-se amb el DNI.

   Un cop fetes les dues primeres parts en línia, l’aplicatiu de preinscripció us oferirà  les dates disponibles per venir a l’escola a fer l’entrevista oral. El dia de la prova oral, una vegada completat el test d’anivellament, haureu de formalitzar el pagament del curs i ja estareu matriculats.

  • Per accedir al test d’anivellament, aneu al final d’aquesta pàgina i accediu a l’aplicatiu de presincripció.

  • NO US CAL TEST D’ANIVELLAMENT 

a) si comenceu un idioma des de zero (Anglès 1A, Francès 1, Alemany 1A, Japonès 1…)

b) si teniu un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs ordinari expedit per qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

c) si teniu un certificat o certificació de curs intensiu d’estiu amb qualificació d’apte de qualsevol EOI de l’estat espanyol. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior.

d) si teniu un certificat o certificació amb qualificació d’APTE de curs especial expedit per l’EOI de Cornellà. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

e) si teniu un certificat o certificació d’idioma de qualsevol universitat catalana. Només són vàlides les certificacons de l’any actual o l’anterior.

f) si teniu un certificat dels que hi ha a la taula següent. Només són vàlides les certificacions de l’any actual o l’anterior. (vegeu l’apartat Exempcions al final de la pàgina).

Atenció: no són vàlids els certificats d’escoles d’idiomes i acadèmies privades. Si no trobeu el vostre cas especificat més amunt o teniu algun dubte sobre el certificat que teniu, contacteu-nos a info@eoicornella.cat per assessorar-vos.

En cas que disposeu d’algun d’aquests documents que us eximeixen de fer el test d’anivellament, podreu procedir a la preinscripció i matrícula directa del curs.


APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ DE CURSOS D’ESTIU

Un cop llegida la informació sobre le procés de preinscripció i matrícula dels cursos d’estiu, ja podeu procedir a la preinscripció  i al test d’anivellament (si us cal) fent clic aquí al damunt: accés a l’aplicatiu de preinscripció de cursos d’estiu

En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció, el test d’anivellament o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la consergeria de la nostra escola (de dilluns a dijous entre les 15:00 i les 21:00) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: administracio@eoicornella.cat.

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l’IOC per a professorat. Per a més informació i per a accedir als aplicatius de preinscripció, feu clic a l’enllaç següent: Cursos extensius d’anglès per al professorat.