Preinscripció

Preinscripció per a les diferents modalitats de cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat

La preinscripció per als estudis ordinaris de les EOI es fa telemàticament en els períodes següents:

  • Cursos ordinaris anuals d’anglès i de francès: entre l’1 (a partir de les 9 h) i el 5 de setembre de 2017 (fins a les 15 h). 
  • Cursos ordinaris quadrimestrals d’alemany: entre l’1 (a partir de les 9 h) i el 5 de setembre de 2017 (fins a les 15 h). 

La informació general sobre el procés de preinscripció al cursos ordinaris de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2017-2018 està en aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

La informació concreta sobre les vacants per a la preinscripció de setembre del curs 2017-2018 estarà penjada en aquesta pàginaa partir de dijous 27 de juliolhttp://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/consulta-centre/

Més informació sobre el procés de preinscripció als cursos ordinaris a les EOI de Catalunya

El procés de preinscripció als cursos ordinaris de les EOI de Catalunya és un procés unificat per a totes les EOI catalanes. L’assignació de places es fa mitjançant un sorteig públic que duu a terme el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Abans de fer la preinscripció és important llegir totes les instruccions que hi ha a la pàgina de l’aplicatiu de preinscripció i tenir molt presents els terminis, els dies en què us caldrà consultar l’aplicatiu per saber si heu estat admesos per a fer el test d’anivellament o per saber si heu obtingut plaça i el dia i hora que us ha estat assignat per formalitzar presencialment la matrícula si heu obtingut plaça. L’escola no us contactarà directament, haureu de consultar l’aplicatiu els dies marcats i el web per a veure les assignacions i convocatòries. No presentar-se el dia i hora assignats implica la pèrdua del dret a fer test d’anivellament i/o la pèrdua de la plaça obtingudaa

L’escola matricularà en els dies previstos en el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament les persones que hagin obtingut plaça per sorteig; en cas que restin vacants, aquestes s’assignaran a les persones que hagin estat seleccionades també per sorteig per a formar part de les llistes d’espera. Si, tot i això, segueixen restant vacants, l’escola podrà convocar un nou període de preinscripció per a aquestes vacants amb criteris establerts per la pròpia escola i recollits a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, aprovades per Consell Escolar. Aquesta convocatòria es publicarà al web de l’escola a la secció de notícies i s’hi explicitaran les vacants, els criteris de prioritat i les instruccions de sol·licitud.

En cas de necessitar ajuda, podeu dirigir-vos a la secretaria de qualsevol EOI (cal mirar els horaris de secretaria de cada escola).

Preinscripció als cursos ordinaris de 1r a 5è curs:

Preinscripció al curs ordinari de perfeccionament de nivell C1: 

Nota: si teniu dubtes o incidències amb la preinscripció telemàtica podeu fer-nos un correu electrònic a info@eoicornella.cat.

La preinscripció per als cursos especials es fa en els períodes següents:

  • Per als cursos especials anuals: a partir de l’1 de setembre i fins a esgotar places
  • Per als cursos especials de 2n quadrimestre: a partir de mitjan gener

La preinscripció, el test de nivell, si us cal, i la matrícula es fan telemàticament a través del nostre web.

  • APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ I TEST DE NIVELL (desactivat fins al setembre de 2017)

Als enllaços següents trobareu tota la informació que us cal saber sobre els nostres cursos especials:

En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció telemàtica o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la secretaria de la nostra escola (consulteu-ne els horaris al nostre web) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: cursos_especials@eoicornella.cat.

Test d’anivellament

Si us cal fer test de nivell, l’aplicatiu de preinscripció i matrícula us oferirà la possibilitat de fer-ne una part online i una vegada acabada aquesta primera part us oferirà es dates disponibles per a venir a l’escola a fer l’entrevista oral. Una vegada acabeu el test, haureu de formalitzar el pagament del curs.

Per fer l’entrevista oral cal identificar-se amb el DNI.

Alumnes actuals de l’EOI de Cornellà i antics alumnes del curs passat: Per acord del Consell Escolar es reservarà un nombre de places per als alumnes actuals d’altres cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat i els exalumnes de l’estiu i curs escolar immediatament anteriors a l’actual.

Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos anteriors estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat.

PREINSCRIPCIÓ TANCADA FINS A L’ABRIL DE 2018

La preinscripció per als cursos intensius de juliol es fa a partir de l’15 d’abril i fins a esgotar places.

La preinscripció, el test de nivell, si us cal, i la matrícula es fan telemàticament a través de l’aplicatiu següent.

Feu clic a sobre de la frase següent per a accedir a l’aplicatiu: 

Aplicatiu de preinscripció, test d’anivellament i matrícula

En cas de dubte o dificultat a l’hora de fer la preinscripció telemàtica o per a qualsevol consulta o incidència, podeu adreçar-vos a la consergeria de la nostra escola (de dilluns a dijous entre les 15:00 i les 21:00) i us ajudarem a fer-la o ens podeu enviar un missatge de correu electrònic a: consergeria@eoicornella.cat.

Test d’anivellament

Si us cal fer test de nivell, l’aplicatiu de preinscripció i matrícula us oferirà la possibilitat de fer-ne una part telemàticament i una vegada acabada aquesta primera part, i d’acord amb els resultats d’aquest primera part del test, determinarem si us cal test d’anivellament o no. En cas afirmatiu, l’aplicatiu us oferirà unes dates disponibles per a venir a l’escola a fer l’entrevista oral. Una vegada acabeu el test i haguem determinat el nivell i curs que su correspon, haureu de formalitzar el pagament del curs.

Per fer l’entrevista oral cal identificar-se amb el DNI.

Alumnes actuals de l’EOI de Cornellà i antics alumnes del curs passat: Per acord del Consell Escolar es reservarà un nombre de places per als alumnes actuals d’altres cursos de l’EOI de Cornellà de Llobregat i els exalumnes de l’estiu i curs escolar immediatament anteriors a l’actual.

Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos d’estiu estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat.

Les places s’adjudiquen en ordre de formalització de la matrícula a la secretaria de l’escola. Per accedir a alguns dels cursos d’estiu, cal fer una prova de nivell que determinarà quin és el grup més adient per a cada alumne.

Si voleu més informació sobre els cursos instensius d’estiu, adreceu-vos a l’apartat “Cursos/cursos d’estiu” del web.

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l’IOC per a professorat. Per a més informació i per a accedir als aplicatius de preinscripció, feu clic a l’enllaç següent: Cursos extensius d’anglès per al professorat.