Es torna a obrir la preinscripció als cursos ordinaris d’alemany de 2n quatrimestre dels nivells 1A (iniciació), 1B, 2Q, 2B, 3A i 3B. Aquest format dels cursos quatrimestrals s’anomena “flexibilitzat” (feu clic aquí per a més informació sobre aquest tipus de cursos).

Podeu consultar la informació general sobre el procés de preinscripció al cursos ordinaris d’alemany de segon quadrimestre del curs 2017-2018 de les escoles oficials d’idiomes en aquesta adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/