Nivells, proves i certificats oficials

El Departament d’Ensenyament organitza proves lliures per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi (B1), avançat (B2) i C1 de diversos idiomes. Per a més informació sobre aquestes proves, feu clic als enllaços següents:

El Departament d’Ensenyament posa a la vostra diposició els següents webs amb mostres de les proves de certificació:

Informació i recomanacions per als candidats de les proves de certificat:

El Departament d’Ensenyament organitza proves lliures per a l’obtenció del Certificat Intermedi (B1), del Certificat Avançat (B2) i del nivell C1. Per a més informació sobre la convocatòria d’aquestes proves, feu clic als enllaços següents: