Nivells, proves i certificats oficials

El Departament d’Ensenyament organitza proves lliures per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2, i C1 de diversos idiomes. Per a més informació sobre aquestes proves, feu clic als enllaços següents: