Curs d'estiu 2012

Mein Traumhaus

Per a assmiliar i posar en pràctica el vocabulari après sobre habitatges, els grups d'alemany inicials dels cursos intensius d'estiu han elaborat en grups uns pósters digitals amb l'eina multimèdia Glogster. Els pósters descriuren la casa dels seus somnis.

Help the Environment

Anuncis de televisió creats i enregistrats en grups en què els alumnes expliquen què podem fer per protegir el medi ambient.

Be Green

The Time-Sweepers

Mur amb opinions sobre la lectura The Time-Sweepers D'Ursula Wills-Jones.