Els alumnes han creat un google site on han anat afegint les tasques que han anat fent durant el curs d’estiu com a portafoli digital. Tots els sites s’han afegit a un symbaloo de classe.