Procés de matrícula a cursos especials i estiu sense test de nivell

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DIRECTA SENSE TEST D’ANIVELLAMENT: oberta a tot l’alumnat que es vulgui apuntar a un curs especial al 2n quatrimestre comenci un idioma de zero o que disposi d’un certificat vàlid que consti a l’apartat Exempcions.

La podeu passar a formalitzar la matrícula per al vostre curs per secretaria de dilluns a dijous de 16:30 h a 19:45 h 

🔴 Alumnat d’alemany i japonès amb coneixements: deixeu les vostres dades a info@eoicornella.cat i ens posarem en conacte amb vosaltres per informar-vos del test d’anivellament específic que requereix el vostre curs.

DOCUMENTACIÓ
– Full de matrícula emplenat (el trobareu a la nostra pàgina web a l’apartat “Tràmits/impresos/Imprès de matrícula“)
– Full d’autorització de cessió de dades personals i de drets d’imatge (“Tràmits/impresos/Autorització a la cessió de dades personals i drets d’imatge“).
– DNI + fotocòpia (en cas de menors, DNI del menors i també del pare/mare o tutor/a legal)
– Original + còpia del certificat que us eximeix de fer el test d’anivellament

Si s’escau (per gaudir de bonificació en taxa de matrícula):
– Targeta de família nombrosa, monoparental, de discapacitat… de la persona interessada + fotocòpia (cal que la targeta o document aportat estigui al nom de la persona que farà el curs).

PAGAMENT

El pagament de la taxa de matrícula del curs es realitzarà al mateix moment que formalitzeu la matrícula en la seva totalitat (no hi ha l’opció de pagament parcial o ajornat). Es pot realitzar amb targeta o en metàl·lic (mireu de portar l’import just si us plau).

En cas que el grup on us heu matriculat finalment no es realitzés (per manca de matriculats o altres qüestions), mirarem d’oferir-vos una alternativa en un altre grup i, si no és possible, us farem un reemborsament de la taxa abonada).

Les places es donaran per ordre d’arribada el dia de la matriculació. En cas que un grup s’empleni, podreu optar apuntar-vos en llista d’espera.