Les EOI

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) d’acord amb el currículum dels ensenyaments d’idiomes vigent.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i a nivell europeu, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.