La nostra EOI

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Cornellà va obrir les seves portes l’1 de setembre de 2011. Ens trobem al complex educatiu municipal Ignasi Iglesias, on som veïns del Centre de Formació d’Adults. L’equip humà que hem posat en marxa l’escola estem molt implicats en aquest projecte i volem contribuir a fer que cornellanencs i cornellanenques puguin aprendre idiomes a preus públics, amb un ensenyament de qualitat i en instal·lacions noves, modernes i equipades amb la darrera tecnologia.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat és un centre de recent creació que va obrir les seves portes el mes de setembre de 2011 al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat.

L’escola es troba a l’edifici que antigament ocupava el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Ignasi Iglesias –avui convenientment remodelat i ampliat– i comparteix recinte amb el Centre de Formació d’Adults de Cornellà, l’Espai de Benvinguda Educativa de la ciutat i el Centre de Formació Professional La Carena, per a joves que no han completat l’educació secundària obligatòria.

A l’EOI Cornellà actualment s’hi imparteixen estudis ordinaris d’anglès, francès i alemany i ensenyaments especials d’anglès, francès, japonès, xinès i rus, que contribueixen a completar l’oferta oficial d’ensenyament d’idiomes de la comarca del Baix Llobregat.

A l’EOI de Cornellà oferim formació presencial i, per això, l’assistència a classe (clau per al progrés en l’aprentatge) és obligatòria.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat té la missió de formar ciutadans plurilingües i pluriculturals i d’acompanyar-los en l’assoliment o l’aprofundiment de les competències clau per a l’aprenentatge permanent, fent un èmfasi especial en la competència digital.

Els professionals que treballem a l’EOI Cornellà som ben conscients que la societat catalana és cada dia més multilingüe i que els canvis socials, econòmics i tecnològics que s’estan produint a Europa i al món reclamen nous models d’ensenyament-aprenentatge que ens ajudin a formar ciutadans que dominin més d’una llengua i que estiguin preparats per a aprendre contínuament al llarg de la vida. En conseqüència, la tasca d’una escola de la naturalesa de l’EOI Cornellà no es limita només a impartir ensenyaments d’idiomes, sinó que aspira a promoure el gust per les llengües en general –per altres llengües estrangeres i també pel català i l’espanyol–, a despertar el plaer de descobrir les diverses cultures que s’amaguen rere cada idioma –com ara què comparteixen anglesos i australians o suïssos i quebequesos– i a recordar la necessitat d’actualitzar-se constantment en l’àmbit professional per a assegurar-se millors possibilitats d’ocupabilitat o de promoció.

L’EOI Cornellà aspira a esdevenir un referent de qualitat educativa en el territori i de consecució dels objectius d’excel·lència i d’equitat legalment vigents, així com un centre on la innovació sigui el motor del treball pedagògic que s’hi fa per a oferir un ensenyament públic de qualitat i en línia amb les darreres directrius europees.

Per això, a més, l’escola també exerceix des dels seus inicis com a centre formador autoritzat pel Departament d’Ensenyament per a les pràctiques universitàries del futur professorat de llengua estrangera de secundària, batxillerat, formació professional i EOI, així com de centre de pràctiques per a estudiants de cicles formatius de diverses branques, especialment d’administració i gestió, d’informàtica i comunicacions i de jardineria i floristeria.

Com a centre educatiu públic, l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat es defineix com a inclusiva, laica, catalana i respectuosa amb la pluralitat, trets fonamentals del seu caràcter propi.

Així mateix, la col·laboració amb altres institucions de totes les etapes educatives –inclosa la formació d’adults– tant del territori com d’arreu d’Europa i del món és també un element constitutiu del caràcter de la nostra escola. En aquest sentit, tot i tractar-se d’un centre de recent posada en funcionament que es troba encara en fase de consolidació, l’EOI Cornellà ha materialitzat ja aquesta voluntat permanent de col·laboració i internacionalització encapçalant i coordinant durant el bienni 2013-2015 una associació d’aprenentatge dins el Programa Grundtvig de la Comissió Europea amb institucions del Regne Unit, Finlàndia, Bèlgica i Grècia, després que hagués estat aprovat el nostre projecte COMMUNITEK – Melting Distances per al foment de la comunicació i la col·laboració transnacionals.

Finalment, per a garantir l’alineament de l’activitat de l’escola amb la missió, la visió i els valors recollits en el seu PEC, l’EOI Cornellà se sotmet a l’escrutini de les administracions competents i actua en tot moment prenent els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable i compartida, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de l’alumnat, de preservació de l’equitat, de millora contínua i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat (i de llurs mares, pares o tutors legals en el cas dels menors d’edat) com a valors irrenunciables que orienten la presa de decisions en els diversos àmbits de la vida escolar i que construeixen la identitat del centre dia a dia.

En síntesi, per tal de donar compliment a les funcions encomanades a la nostra escola i per a projectar-la cap al futur d’acord amb els valors definits en el punt anterior, l’EOI Cornellà té marcats els objectius prioritaris següents:

  1. Formar ciutadans plurilingües i pluriculturals;
  2. Potenciar l’aprenentatge permanent i autònom de l’alumnat;
  3. Desenvolupar i aprofundir la competència digital de l’alumnat;
  4. Esdevenir un referent de qualitat educativa en el territori;
  5. Col·laborar amb altres institucions educatives.