Horaris

L’EOI de Cornellà es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns en els diferents horaris exposats en aquesta secció del web.

D’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà i amb la normativa vigent, els cursos ordinaris de l’EOI de Cornellà de Llobregat per al curs escolar 2017-2018 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge.

Les sessions de classe de tots els cursos ordinaris seran de 135 minuts dos dies a la setmana.

La resta d’activitats s’organitzaran en horari no fix (no necessàriament corresponents als dies habituals de classe) i seran avisades amb la màxima antelació i en la mesura que sigui possible a principi de curs. És a dir que es podran allargar sessions fins als 150 minuts i es podran utilitzar divendres per a realitzar aquestes activitats o bé si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar durant el curs.

Curs Nivell Grup Dies Horari Data Inici Data Final Aula Professor/a
Anglès - Introducció a l´anglès A1.1 AINA11LC16 Dilluns i dimecres
16:15 - 17:45
03/10/2016 12/06/2017 . Vilaplana Espada , Alícia
Anglès - Introducció a l´anglès A1.1 AINA11LC18 Dilluns i dimecres
17:55 - 19:25
03/10/2016 12/06/2017 . Vilaplana Espada , Alícia
Anglès - Anglès per a viatjar A1.2 AVIA12MJ18 Dimarts i dijous
17:55 - 19:25
04/10/2016 08/06/2017 . Moreno Castro, Mireia
Anglès - Anglès per a viatjar A1.2 AVIA12MJ19 Dimarts i dijous
19:30 - 21:00
04/10/2016 08/06/2017 . Moreno Castro, Mireia
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 ACOA2C16 Dimecres
16:55 - 18:55
05/10/2016 24/05/2017 . Per determinar
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 ACOA2C19 Dimecres
19:00 - 21:00
05/10/2016 24/05/2017 . Mañas Calpe, Ana Isabel
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 ACOA2J16 Dijous
16:25 - 18:25
06/10/2016 08/06/2017 . Falcó Fernández , August
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 ACOA2L16 Dilluns
17:00 - 19:00
03/10/2016 19/06/2017 . Menal López, Mireia
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 ACOA2M09 Dimarts
09:55 - 11:55
04/10/2016 06/06/2017 . Manero Candel, Irene
Anglès - Business English: l´anglès per al món de l´empresa (nivell intermedi) B1 ABUB1C19 Dimecres
19:00 - 21:00
05/10/2016 24/05/2017 . Sellick, Neal
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari iniciat B1 ACOB1C16 Dimecres
16:55 - 18:55
05/10/2016 31/05/2017 . Sautour, Cédric
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari iniciat B1 ACOB1L16 Dilluns
16:55 - 18:55
03/10/2016 19/06/2017 . Rius, Marta
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari iniciat B1 ACOB1L19 Dilluns
19:00 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Rius, Marta
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari iniciat B1 ACOB1M12 Dimarts
12:00 - 14:00
04/10/2016 06/06/2017 . Manero Candel, Irene
Anglès - Prepara´t el B1 (anglès) B1.2 2ACEB12C16 Dimecres
16:55 - 18:55
08/02/2017 24/05/2017 . Sellick, Neal
Anglès - Prepara´t el B1 (anglès) B1.2 ACEB12C16 Dimecres
16:55 - 18:55
05/10/2016 01/02/2017 . Sellick, Neal
Anglès - Business English: l´anglès per al món de l´empresa (nivell avançat) B2.1 ABUB21C16 Dimecres
16:55 - 18:55
05/10/2016 24/05/2017 . Per determinar
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari independent B2.1 ACOB21L16 Dilluns
16:55 - 18:55
03/10/2016 19/06/2017 . Bastardas Albero, Àlex
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari independent B2.1 ACOB21L19 Dilluns
19:00 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Bastardas Albero, Àlex
Anglès - Prepara´t el B2 (anglès) B2.2 2ACEB22M16 Dimarts
16:25 - 18:25
07/02/2017 30/05/2017 . Falcó Fernández , August
Anglès - Perfeccionament lingüístic per al professorat AICLE i d´anglès. B2.2 AAB22M19 Dimarts
19:00 - 21:00
04/10/2016 07/02/2017 . Allison Coreris, Matthew
Anglès - Prepara´t el B2 (anglès) B2.2 ACEB22M16 Dimarts
16:25 - 18:25
04/10/2016 31/01/2017 . Falcó Fernández , August
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari experimentat B2.2 ACOB22L16 Dilluns
16:55 - 18:55
03/10/2016 19/06/2017 . Quesada Martos, Miquel
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari experimentat B2.2 ACOB22L19 Dilluns
19:00 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Quesada Martos, Miquel
Anglès - Actualització lingüística I conversa d´ anglés - usuari de perfeccionament C1 ACOC1J16 Dijous
16:25 - 18:25
06/10/2016 01/06/2017 . Allison Coreris, Matthew
Anglès - Perfecciona el teu B2: cap al C1 d´anglès C1.1 AC1LC19 Dilluns i dimecres
19:30 - 21:00
03/10/2016 12/06/2017 . Guicherd, Fréderic
Anglès - Prepara´t el C1 (anglès) C1.2 2ACEC12C19 Dimecres
19:00 - 21:00
08/02/2017 17/05/2017 . Per determinar
Anglès - Prepara´t el C1 (anglès) C1.2 ACEC12C19 Dimecres
19:00 - 21:00
05/10/2016 01/02/2017 . Sautour, Cédric
Anglès - Perfeccionament C1: cap al C2 d´anglès C2.1 AC2M18 Dimarts
18:30 - 21:00
04/10/2016 06/06/2017 . Allison Coreris, Matthew
Anglès - Perfeccionament C1: cap al C2 d´anglès C2.1 AC2J18 Dijous
18:30 - 21:00
06/10/2016 01/06/2017 . Allison Coreris, Matthew
Francès - Actualització lingüística i conversa de francès - usuari iniciat B1 FCOB1C19 Dimecres
19:00 - 21:00
05/10/2016 24/05/2017 . Sautour, Cédric
Francès - Actualització lingüística i conversa de francès - usuari independent B2 FCOB2L19 Dilluns
19:00 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Per determinar
Francès - Perfecciona el teu B2: cap al C1 de francès C1.1 FC11L18 Dilluns
18:00 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Sautour, Cédric
Japonès - Japonès (mòdul 1) A1 JAA1MJ17 Dimarts i dijous
17:45 - 19:15
04/10/2016 08/06/2017 . Kataoka, Yoko
Japonès - Japonès (mòdul 2) A1-A2 JAA1MJ16 Dimarts i dijous
16:00 - 17:30
04/10/2016 08/06/2017 . Kataoka, Yoko
Japonès - Japonès (mòdul 2) A1-A2 JAA12MJ19 Dimarts i dijous
19:30 - 21:00
04/10/2016 08/06/2017 . Kataoka, Yoko
Rus - Rus (mòdul 1) A1 RUA1LC17 Dimarts
18:30 - 21:00
03/10/2016 07/06/2017 . Bespalova, Natalia
Rus - Rus (mòdul 2) A1.2 - A2 RUA12LC17 Dilluns i dimecres
17:55 - 19:25
03/10/2016 07/06/2017 . Bespalova, Natalia
Rus - Rus (mòdul 3) A2 RUA22LM19 Dilluns
18:30 - 21:00
03/10/2016 19/06/2017 . Bespalova, Natalia
Xinès - Xinès (mòdul 1) A1 XIA1M18 Dimarts
18:00 - 21:00
04/10/2016 06/06/2017 . Hsiao- Lin Liu
Curs Nivell Grup Dies Horari Data Inici Data Final Aula Professor/a
Anglès - Introducció a l´anglès A1.1 SFAINALM16 Dilluns i dimecres
16:15 - 17:45
03/10/2016 12/06/2017 . Domínguez Jurado, Oscar
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari bàsic A2 SFACOA2L18 Dilluns
18:00 - 20:00
03/10/2016 19/06/2017 . Domínguez Jurado, Oscar
Anglès - Actualització lingüística i conversa d´anglès - usuari iniciat B1 SFACOB1C18 Dimecres
18:00 - 20:00
05/10/2016 24/05/2017 . Domínguez Jurado, Oscar

Nota*: L’EOI de Cornellà es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns en els diferents horaris exposats en aquesta secció del web.

Nota **: En cas que s’hagi de recuperar alguna sessió anu·lada per causes diverses durant el curs, alguns divendres també podrien ser utuilitzats com a dies lectius de recuperació a aquest efecte.

Curs Nivell Grup Dies Horari Data Inici Data Final Aula Professor/a
Anglès - Introducció a l´anglès A1.1 EANIntro Dilluns a divendres
16:30 - 18:30
03/07/2017 28/07/2017 . Per determinar
Anglès - 1r A A1.1 EAN1AT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 2 Vilaplana Espada , Alícia
Anglès - 1r A A1.1 EAN1AM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 Berlin Bandin Potel, Francisca
Anglès - 1r B A1.2 EAN1BT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 3 Falcó Fernández , August
Anglès - 1r B A1.2 EAN1BM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 3 Falcó Fernández , August
Anglès - Connectat bàsic A2 ECONB Dimarts
17:30 - 20:30
23/05/2017 25/07/2017 París Menal López, Mireia
Anglès - 2n A A2.1 EAN2AT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 3 Per determinar
Anglès - 2n A A2.1 EAN2AM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 2 Alioto, Gina
Anglès - 2n B A2.2 EAN2BT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 4 Kost, Sarah
Anglès - 2n B A2.2 EAN2BM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 1 Gómez, Alba
Anglès - Connectat intermedi B1 ECONI Dimecres
17:30 - 20:30
24/05/2017 26/07/2017 Barcelona Per determinar
Anglès - 3r A B1.1 EAN3AT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 1 Guicherd, Fréderic
Anglès - 3r A B1.1 EAN3AM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 París Guicherd, Fréderic
Anglès - 3r B B1.2 EAN3BT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 4 Benaque Pérez, Montserrat
Anglès - 3r B B1.2 EAN3BM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 4 Benaque Pérez, Montserrat
Anglès - 4t B2.1 EAN4T Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 8 Gàllego Peiré, Carmen
Anglès - 4t B2.1 EAN4M Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 8 Rius Francino, Marta
Anglès - 5è B2.2 EAN5T Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 7 Mañas Calpe, Ana Isabel
Francès - 1r A1 EFR1T Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 5 Balaguer, Eulàlia
Francès - 2n A2 EFR2M Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 5 Verdy, Eddy
Alemany - 1r A A1.1 EAL1AM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 6 Menal López, Mireia
Alemany - 1r B A1.2 EAL1BT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 6 López , Daniel
Alemany - 2n A A2.1 EAL2AT Dilluns a divendres
16:30 - 20:30
03/07/2017 28/07/2017 . Per determinar
Japonès - 1r A A1.1 EJA1AM Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 Dublin Kataoka, Yoko
Curs Nivell Grup Dies Horari Data Inici Data Final Aula Professor/a
Anglès - 1r A1 EAN1SF Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 . Per determinar
Anglès - 2n A2 EAN2SF Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 . Per determinar
Francès - 1r A1 EFR1SF Dilluns a divendres
10:00 - 14:00
03/07/2017 28/07/2017 . Per determinar