Horaris

(*) L’EOI de Cornellà es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns en els diferents horaris exposats en aquesta secció del web.

D’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà i amb la normativa vigent, els cursos ordinaris de l’EOI de Cornellà de Llobregat per al curs escolar 2018-2019 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge.

Les sessions de classe de tots els cursos ordinaris seran de 135 minuts dos dies a la setmana.

La resta d’activitats s’organitzaran en horari no fix (no necessàriament corresponents als dies habituals de classe) i seran avisades amb la màxima antelació i en la mesura que sigui possible a principi de curs. És a dir que es podran allargar sessions fins als 150 minuts i es podran utilitzar divendres per a realitzar aquestes activitats o bé si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar durant el curs.

Feu clic al damunt de l’horari
Feu clic aquí per a veure els horaris dels cursos especials ofertats per al curs 2018-2019:

Feu clic al damunt de l’horari

Si ja sabeu quin curs especial us interessa, podeu procedir a l’apartat de Preinscripció.

 

 


Nota*: L’EOI de Cornellà es reserva el dret de fer els canvis que cregui oportuns en els diferents horaris exposats en aquesta secció del web.

Nota **: En cas que s’hagi de recuperar alguna sessió anu·lada per causes diverses durant el curs, alguns divendres també podrien ser utuilitzats com a dies lectius de recuperació a aquest efecte.

A la secció “Presinscripció” hi trobareu tota la informació sobre horaris dels cursos d’estiu.