Formació per al professorat

La propera edició del curs es realitzarà durant el curs 2017-2018.

Aquest curs s’adreça a professors i professores que imparteixin o vulguin impartir àrees o assignatures en llengua anglesa, ja sigui en el marc de programes AICLE com en les àrees de llengua estrangera, en centres tant de titularitat pública com privada i en totes les etapes educatives.

L’objectiu del curs és doble: d’una banda, l’adquisició o perfeccionament de l’anglès i el treball de la destresa oral en general i, de l’altra, el treball de les estratègies lingüístiques, transversals a totes les àrees, necessàries per a la impartició de docència en una llengua estrangera.

Preu del curs: 199,80 euros (preu fixat per l’ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.6.2012)

Nota: Els centres amb pla d’autonomia, PELE, PILE i GEP poden utilitzar part de la dotació econòmica del projecte per a sufragar la formació del professorat participant.

 • Idioma: anglès
 • Nivell: avançat (nivell B2-C1 del MECR)
 • Horari: 2 hores setmanals
 • Inici: octubre i febrer
 • Durada: 30 hores en 15 sessions de 2 hores cadascuna
 • Professorat: per determinar
 • Accés: test d’anivellament, certificació oficial de cursos ordinaris o d’estiu de qualsevol EOI de nivell B2, o bé certificacions oficials de qualsevol universitat catalana o estrangera de nivell B2.
 • Aquest curs està reconegut com a activitat de formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Per a preinscriure’s al curs AICLE, consulteu el nostre menú de preinscripció i trieu l’opció “Preinscripció als cursos especials”.

Molts dels nostres cursos especials també estan reconeguts com a activitats de formació permanent pel Departament d’Ensenyament (per a més informació sobre aquests cursos vegeu l’apartat “Cursos especials“.

Els cursos amb reconeixement són:

 • Actualització lingüística i conversa d’anglès – usuari bàsic – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa d’anglès – usuari iniciat – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa d’anglès – usuari independent – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa d’anglès – usuari experimentat – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa d’anglès – usuari de perfeccionament – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa de francès – usuari iniciat – (60 hores)
 • Actualització lingüística i conversa de francès – usuari independent – (60 hores)
 • Introducció a la llengua i la cultura anglosaxones – (90 hores)
 • Perfecciona el teu B2 d’anglès: cap al nivell C1 d’anglès – (90 hores)
 • Perfecciona el teu C1 d’anglès: cap al nivell C2 d’anglès – (90 hores)
 • Xinès – mòdul 1 (90 hores)
 • Xinès – mòdul 2 (90 hores)
 • Rus – mòdul 1 (90 hores)
 • Rus – mòdul 2 (90 hores)
 • Business English: nivell intermedi – (60 hores)
 • Business English: nivell avançat – (60 hores)
 • Perfeccionament lingüístic i conversa per al professorat AICLE i per al professorat d’anglès d’educació infantil primària i d’educació secundària – (30 hores)

Si esteu fent un curs especial d’hivern o intensiu d’estiu a la nostra escola i no l’heu trobat a la llista anterior de cursos reconeguts com a formació permanent pel Departament d’Ensenyament, podeu presentar el certificat d’aprofitament per registre adreçat a la Àrea de Formació en Llengües i Ajuts a la Formació del Departament d’Ensenyament perquè mirin si us el poden acceptar i incloure al vostre registre XTEC.

Per a consultar les diferents convocatòries de formació a les EOI per al professorat consulteu la web de l’XTEC, la secció de formació.