Cursos

Els ensenyaments ordinaris són els cursos amb més demanda a les EOI catalanes:

 • S’hi treballen totes les destreses: la comprensió i l’expressió orals, la comprensió i l’expressió escrites, la interacció i la mediació.
 • Són cursos amb una carrega lectiva important i també demanen treball a casa (130 hores lectives presencials totals, a més del treball individual autònom fora de l’aula on s’hi inclouen activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge, d’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà).
 • Són els cursos que normalment tothom vol fer perquè et permeten avançar de curs en curs, nivell a nivell, i perquè condueixen a titulacions oficials homologades internacionalment.

Per a més informació sobre el pla d’estudis de l’EOI Cornellà de Llobregat feu clic a sobre del mapa següent:


REQUISITS

 • Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen).
 • A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

MODALITATS DE CURSOS

A l’EOI de Cornellà hi trobareu:

 • cursos anuals presencials: tots els cursos d’anglès i els cursos de francès A1, A2 i B1. Dos dies lectius presencials per setmana setmana.
 • cursos anuals semipresencials: els cursos de francès B2.1 i B2.2 i d’alemany B2.1 i B2.2). Un dia lectiu presencial per setmana + treball telemàtic.
 • cursos flexibilitzats (quadrimestrals): de setembre a gener i de febrer a maig): els cursos d’alemany A1, A2 i B1. Dos dies lectius presencials per setmana setmana.

CALENDARI DELS CURSOS ORDINARIS

 • Cursos ordinaris anuals (presencials i semipresencials): de setembre a juny.
 • Cursos ordinaris flexibilitzats (només alemany): de setembre a gener (1r quadrimestre) i de febrer a juny (2n quadrimestre).

L’escola informarà l’alumnat del calendari escolar específic a l’inici del curs, així com també de les activitats que es puguin organitzar en horari no fix, que seran avisades amb la màxima antel·lació i en la mesura que sigui possible al principi del curs.

Es podran utilitzar divendres si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar o per a realitzar alguna activitat que no es pugui dur a terme dins l’horari fix del curs.

HORARI DELS CURSOS ORDINARIS

Tots les cursos de l’EOI de Cornellà són en horari de tarda-vespre en dues franges possibles: de 16 h a 18:30 h o de 18:30 h a 21 h.

 • Cursos ordinaris anuals i flexibilitzats: cursos amb sessions de 2 hores i 30 minuts, dos dies lectius presencials per setmana setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
 • Cursos anuals semipresencials: cursos amb una sola sessió presencial de 2 hores i 30 minuts + treball telemàtic individual autònom (equivalent a 2 hores i 30 minuts de feina).

A l’EOI de Cornellà entenem que l’assistència a classe és bàsica per a l’aprofitament del curs i és per això que tots els nostres cursos requereixen una assistència mínima del 80%, així com la realització de les tasques encomanades pel professorat. En cas que no pugueu satisfer aquest requisit per incompatibilitats horàries, sapigueu que existeixen modalitats semipresencials o completament a distància (vegeu EOI a distància). És important escollir la modalitat més adient a les vostres necessitats i disponibilitat.

Feu clic aquí al damunt per accedir als horaris específics dels diferents cursos ordinaris: horaris dels cursos ordinaris.

CERTIFICACIÓ

En superar els cursos d’A2, B1, B2.2, C1 i C2 s’obtenen les titulacions oficials de nivell bàsic (A2 en la terminologia europea), nivell Intermedi (B1 i B2) i nivell Avançat (C1 i C2).


EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Feu clic aquí al damunt per accedir a tota la informació relacionada amb com apuntar-se a un curs ordinari: procés de preinscripció.

Aquesta modalitat de cursos és l’oferta educativa complementària i paral·lela als estudis ordinaris, una oferta dissenyada i gestionada per l’escola mateixa d’acord amb la demanda del públic a qui dóna servei l’escola i autoritzada pel Departament d’Ensenyament .

Els cursos especials us poden ser d’interès perquè:

 • Són cursos més lleugers que els ordinaris. Estan pensat per a gent que no pot comprometre’s amb el volum de feina que suposen els ordinaris; i també per als qui tenen una disponibilitat de temps més limitada.
 • Són cursos per: 
   • iniciar-se en un idioma nou a un ritme més tranquil;
   • fer un manteniment del nivell de llengua que l’estudiant ja té o per treballar alguna habilitat en concret (expressió oral, comprensió oral, bàsicament), o bé
   • preparar-se per a proves lliures de certificat oficial.
 • No condueixen a certificats oficials (per això són perfectes per a gent que no necessita una certificació, sinó a qui només els interessa aprendre, recuperar, mantenir…).

Per a més informació sobre la varietat de cursos especials que normalment s’ofereixen a l’EOI Cornellà de Llobregat feu clic a sobre del mapa següent:

REQUISITS

Requisit d’edat: Tenir 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen). 

MODALITATS DE CURSOS

Dependent del curs que us interessi, a l’EOI de Cornellà hi trobareu:

 • cursos de 30 h, 60 h, 75 h i 90 h.
 • cursos anuals o quadrimestrals
 • cursos d’un o dos dies per setmana.
 • cursos amb sessions d’1,5 hores, 2 hores o 3 hores.
 • Durada diversa segons el curs: 30 h, 60 h, 75 h, 90 h totals.
 • Horaris diversos segons el curs: 1,5 hores (2 dies/setmana), 2 hores (1 dia/setmana) o 3 hores (1 dia/setmana).
 • Anuals (d’octubre a mitjan maig) o bé quatrimetrals (octubre-gener / febrer- maig).

OFERTA DE CURSOS ESPECIALS

Feu clic aquí per a l’oferta específica de cursos especials per a aquest curs acadèmic, on també hi trobareu altra informació rellevant: oferta de cursos, horaris, calendari i preus dels cursos especials.

CONTINGUT DELS CURSOS ESPECIALS

Atesa la varietat i la diversa tipologia de cursos especials que ofereix l’EOI de Cornellà, us convidem a descobrir els continguts dels cursos que us interessin: descripció, continguts i requisit d’accés de cada curs.

CERTIFICACIÓ

En finalitzar aquests cursos es rep una certificació expedida per l’EOI d’haver cursat i aprofitat la formació. Per a rebre aquesta certificació es requereix una assistència mínima del 80%. En alguns casos, aquesta certificació permet l’exempció del test de nivell per a accedir als cursos ordinaris.

PASSAREL·LES D’ACCÉS ENTRE CURSOS ESPECIALS I CURSOS ORDINARIS

Feu clic aquí per a veure la correspondència entre cursos especials i cursos ordinaris: passarel·les entre cursos especials i continuïtat (especialment per a alumnat que ja ha cursat un curs especial a l’escola).

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Per a aquesta modalitat de cursos, atès que són dissenyat i gestionats per l’escola mateixa, no hi ha sortejos, llistes d’espera ni cues…

La preinscripció als cursos especials es duu a terme telemàticament en aquest mateix web: aplicatiu de preinscripció als cursos especials.


Nota per a estudiants universitaris: algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a la gestió acadèmica de la vostra facultat.

Nota per al professorat: el Departament d’Ensenyament reconeix com a crèdits de formació alguns dels nostres cursos. Per a més informació, vegeu la secció Formació per al professorat.

Informació important: Només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.

Durant el mes de juliol l’EOI de Cornellà de Llobregat ofereix cursos intensius (de 40 i 80 hores) d’anglès, francès, alemany, rus i japonès a la nostra escola.

Nota: No sempre s’oferten totes les llengües ni els mateixos cursos. Consulteu l’oferta de cursos concrecta de cada any l’apartat de preinscripció més avall.

 • DURADA: quatre setmanes durant el mes de juliol, de dilluns a divendres.
 • NOMBRE D’HORES: poden ser de 40 o 80 hores, segons el curs
 • TIPUS DE CURSOS: Feu clic aquí per veure una descripció dels cursos d’estiu.
 • HORARI:
  • torn de matí:  de 10h a 14h de dilluns a divendres (cursos de 80 hores)
  • torn de tarda: de 16:15h a 18:45h, de dilluns a dijous (cursos de 40 hores) ***NOVETAT*** 
 • EDAT: Cursos per a joves (a partir de 14 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en què l’alumnat es matricula) i adults.
 • PREUS: (regulats segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)
  • 194,80 € (cursos de 40 hores; material del curs no inclòs).
  • 338,80 € (cursos de 80 hores; material del curs no inclòs).
   • Bonificacions i exempcions: Existeixen bonificacions i exempcions aplicables a aquestes taxes. Per poder gaudir-ne, es requerirà la presentació de la documentació pertinent al moment de matricular-vos.
    • Bonificació del 50 % de l’import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals.
    • Exempció del 100% del pagament de la taxa (cal pagar només 30 euros de material i serveis de l’escola):
     • per als membres de família nombrosa de categoria especial
     • per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
     • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • NOMBRE D’ALUMNES: mínim 15 i màxim 25
 • TEST D’ANIVELLAMENT: Em cal fer-lo?
 • PREINSCRIPCIÓ: La preinscripció per als cursos intensius de juliol es fa a partir de mitjan abril i fins a esgotar places.

Feu clic aquí per accedir a la secció de preinscripció on hi trobareu l’oferta de cursos per al curs actual, el calendari i els horaris, els preus…


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

 • L’escola es reserva el dret a canviar l’horari per motius de gestió imperatius o fins i tot cancel·lar un curs si aquest no arriba al mínim de persones matriculades. En aquest cas, ens posaríem en conacte amb vosaltres per a plantejar-vos una alternativa o bé la devolució de les taxes. Així doncs, només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.
 • Les places s’adjudiquen en ordre de formalització de la matrícula a la secretaria de l’escola.
 • En cas que ja no hi hagi vacants per a un curs, podeu deixar les vostres dades a la llista d’espera i us contactarem si hi ha vacants.
 • Els cursos d’estiu no donen dret a plaça per als cursos ordinaris anuals. Per accedir als cursos ordinaris anuals cal fer la preinscripció telemàtica al nostre web de l’1 de setembre de 2018 al 4 de setembre de 2018. No obstant això, si s’obté un certificat de superació de curs d’estiu, es pot utilitzar el certificat per no haver de fer test d’anivellament al setembre.
 • Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos d’estiu estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat que és un que se us pot requerir.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar-nos mitjançant l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat .