Cursos

Els ensenyaments ordinaris condueixen a les titulacions oficials i consten de cinc/sis cursos d’un any de durada cadascun. En superar el segon, el tercer i el cinquè curs s’obtenen les titulacions oficials de Nivell Bàsic (A2 en la terminologia europea), Nivell Intermedi (B1) i Nivell Avançat (B2), i en superar el curs de nivell C1 d’actualització i especialització, s’obté la titulació oficial C1. Per a més informació sobre el pla d’estudis de l’EOI Cornellà de Llobregat feu clic a sobre del mapa següent:

Els cursos ordinaris són cursos anuals que comencen el mes de setembre i acaben a finals de maig o principis de juny. Això no obstant, els cursos ordinaris d’alemany que ofereix l’escola (a l’excepció del curs de 4t, que és anual) són cursos flexibilitzats. Els cursos flexibilitzats són quadrimestrals i s’ofereix la part A i la part B dels diferents nivells tant al primer quadrimestre com al segon. Per a més informació sobre aquesta modalitat de cursos, feu clic aquí.

D’acord amb el Projecte Educatiu de l’EOI de Cornellà i amb la normativa vigent, els cursos ordinaris de l’EOI de Cornellà de Llobregat tenen una durada anual mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques, sortides escolars i l’elaboració d’un dossier d’aprenentatge.

Les sessions de classe de tots els cursos ordinaris seran de 135 minuts dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). La resta d’activitats s’organitzaran en horari no fix i seran avisades amb la màxima antelació i en la mesura que sigui possible a principi de curs.

Es podran utilitzar divendres si cal recuperar alguna sessió que l’escola es vegi obligada a anul·lar o per a realitzar alguna activitat que no es pugui dur a terme dins l’horari fix del curs.

Els cursos ordinaris són 100% presencials i a la nostra EOI es requereix una assistència mínima del 80%, així com la realització de les tasques encomanades pel professorat. En cas que no pugueu satisfer aquest requisit per incompatibilitats horàries, les EOI de Catalunya ofereixen modalitats semipresencials (l’EOI de l’Hospitalet, per exemple) o completament virtuals (vegeu l’apartat “EOI Virtual“). És important escollir la modalitat més adient a les vostres necessitats i disponibilitat.

Requisit d’edat: Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen). A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es matriculen) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

Per a més informació fes clic als enllaços següents:

Aquesta modalitat de cursos és l’oferta educativa complementària i paral·lela als estudis ordinaris, autoritzada pel Departament d’Ensenyament per a l’EOI de Cornellà de Llobregat. Aquests cursos es fan en sessions de dues hores una vegada per setmana, en dues sessions d’una hora i mitja o una sessió de tres hores. En finalitzar aquests cursos es rep una certificació expedida per l’EOI d’haver cursat i aprofitat la formació. Per a rebre aquesta certificació es requereix una assistència mínima del 80%. En alguns casos, aquesta certificació permet l’exempció del test de nivell per a accedir als cursos ordinaris.

La preinscripció a aquests cursos es duu a terme telemàticament en aquest mateix web.

Requisit d’edat: Tenir 14 anys (fets com a màxim el 31 de desembre de l’any en què es fa la matrícula).

Informació sobre els cursos especials:


Nota per a estudiants universitaris: algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a la gestió acadèmica de la vostra facultat.

Nota per al professorat: el Departament d’Ensenyament reconeix com a crèdits de formació alguns dels nostres cursos. Per a més informació, vegeu la secció Formació per al professorat.

Informació important: Només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.

Durant el mes de juliol l’EOI de Cornellà de Llobregat ofereix cursos intensius (de 40 i 80 hores) d’anglès, francès, alemany, rus i japonès a la nostra escola.

Nota: No sempre s’oferten totes les llengües ni els mateixos cursos. Consulteu l’oferta de cursos concrecta de cada any l’apartat de preinscripció més avall.

 • DURADA: quatre setmanes durant el mes de juliol, de dilluns a divendres.
 • NOMBRE D’HORES: poden ser de 40 o 80 hores, segons el curs
 • TIPUS DE CURSOS: Feu clic aquí per veure una descripció dels cursos d’estiu.
 • HORARI:
  • torn de matí:  de 10h a 14h de dilluns a divendres (cursos de 80 hores)
  • torn de tarda: de 16:15h a 18:45h, de dilluns a dijous (cursos de 40 hores) ***NOVETAT*** 
 • EDAT: Cursos per a joves (a partir de 14 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en què l’alumnat es matricula) i adults.
 • PREUS: (regulats segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.06.2012)
  • 194,80 € (cursos de 40 hores; material del curs no inclòs).
  • 338,80 € (cursos de 80 hores; material del curs no inclòs).
   • Bonificacions i exempcions: Existeixen bonificacions i exempcions aplicables a aquestes taxes. Per poder gaudir-ne, es requerirà la presentació de la documentació pertinent al moment de matricular-vos.
    • Bonificació del 50 % de l’import per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals.
    • Exempció del 100% del pagament de la taxa (cal pagar només 30 euros de material i serveis de l’escola):
     • per als membres de família nombrosa de categoria especial
     • per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
     • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • NOMBRE D’ALUMNES: mínim 15 i màxim 25
 • TEST D’ANIVELLAMENT: Em cal fer-lo?
 • PREINSCRIPCIÓ: La preinscripció per als cursos intensius de juliol es fa a partir de mitjan abril i fins a esgotar places.

Feu clic aquí per accedir a la secció de preinscripció on hi trobareu l’oferta de cursos per al curs actual, el calendari i els horaris, els preus…


ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

 • L’escola es reserva el dret a canviar l’horari per motius de gestió imperatius o fins i tot cancel·lar un curs si aquest no arriba al mínim de persones matriculades. En aquest cas, ens posaríem en conacte amb vosaltres per a plantejar-vos una alternativa o bé la devolució de les taxes. Així doncs, només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir en no arribar al nombre mínim d’alumnes. Les devolucions de l’import de la matrícula per causes de força major s’hauran de sol·licitar per instància com a mínim cinc dies laborables abans de l’inici del curs.
 • Les places s’adjudiquen en ordre de formalització de la matrícula a la secretaria de l’escola.
 • En cas que ja no hi hagi vacants per a un curs, podeu deixar les vostres dades a la llista d’espera i us contactarem si hi ha vacants.
 • Els cursos d’estiu no donen dret a plaça per als cursos ordinaris anuals. Per accedir als cursos ordinaris anuals cal fer la preinscripció telemàtica al nostre web de l’1 de setembre de 2018 al 4 de setembre de 2018. No obstant això, si s’obté un certificat de superació de curs d’estiu, es pot utilitzar el certificat per no haver de fer test d’anivellament al setembre.
 • Professorat i estudiants universitaris: Alguns dels cursos d’estiu estan reconeguts com a activitats de formació permanent per al professorat (consulteu la secció “formació de professorat“) i com a crèdits de lliure elecció per a universitaris (consulteu la gestió acadèmica de les vostres facultats). En qualsevol cas, en acabar el curs es rep un certificat d’assistència i aprofitament del curs realitzat que és un que se us pot requerir.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar-nos mitjançant l’adreça de correu electrònic info@eoicornella.cat .