Consell Escolar

 • Eulàlia Vilaginés (directora)
 • Laura Borràs (secretària)
 • Marc Julià (cap d’estudis)
 • August Falcó (representant del professorat)
 • Blanca Linzoain (representant del professorat)
 • José Manuel Fernández (representant del professorat)
 • Imma Boluña (representant del professorat)
 • Paula Andrea Accetura (representant de l’alumnat)
 • Carmen Arias (representant de l’alumnat)
 • Maria Dolores Ramos  (representant de l’alumnat)
 • Jordi Torrent (representant de l’alumnat)
 • Raquel Vizuete (representant de l’alumnat)
 • Sergi Ropero (representant del PAS)
 • Montserrat Pérez (representant de l’Ajuntament)

Contacte: consellescolar@eoicornella.cat